Usluge

  • Sve vrste miniranja na otvorenim kopovima (kamenolomima), gde se radi po glavnom projektu i odobrenju za eksploataciju.
  • Profil bušenja određujemo prema vašim zahtevima u vezi granulacije, isto kao i parametre bušenja i vrste eksploziva, pridržavajući se prilikom toga svih pravila i propisa u pogledu bezbednosti na radu i projekta eksploatacije.
  • Prema zahtevima i potrebama naručitelja, možemo izvesti sledeće usluge: samo bušenje bez miniranja, bušenje i miniranje po metru kubnom, bušenje po metru kubnom sa ugradnjom eksploziva, samo miniranje već izbušenog minskog polja.
  • Izrada projekata za sve vrste miniranja.
  • Bušenje bunara.